Toimintavuonna 2022 yhdistys pyrkii edistämään Mälkiä-Kanavansuun alueen asumisviihtyvyyttä ja vaikuttaa kunnan ja valtion elimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida asukkaita yhteistoimintaan.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat jäsenrekisteriin liittyneet.

Yhteiskunnallinen toiminta

Asukasyhdistys jatkaa aktiivista toimintaa Lauritsalan alueraadissa.

Asukasyhdistys toimii yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilön kanssa, sekä pitää yhteyttä kaupungin virka- ja luottamushenkilöihin.

Asukasyhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee tarvittaessa aloitteita alueen ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kylätalkkari

Asukasyhdistys jatkaa kylätalkkarin palkkaamista.  Kylätalkkari tekee töitä alueen asukkaille 5 euron tuntihinnalla. Summa maksetaan asukasyhdistykselle. Kylätalkkarin työn tilaamisesta on ohjeet asukasyhdistyksen kotisivuilla ja Facebook- sivulla.

Asukastila

Yhdistys vuokraa asukastilaa vuoden aikana. Asukastilan vuokrauksessa on käytössä Varaamo-palvelu, jota ylläpitää Lappeenrannan kaupunki. Asukastilan käytöstä peritään vuokraa 15 euroa tunnilta. Neuvotteluja asukastilan jatkosta käydään edelleen.

Asukastilan varausten vastuuhenkilö

Asukastilan varausten vastuuhenkilön tehtävänä on hoitaa Kanavansuun asukastilan vuokrauksia https://varaamo.lappeenranta.fi/ palvelussa ja kirjoittaa laskuja hallille.

Kokoukset

Helmi-maaliskuussa pidetään kevätkokous ja loka-marraskuussa syyskokous. Lisäksi hallitus kokoontuu tarpeen mukaan.

Tapahtumat

Perheliikuntakerho

Kerho jatkuu keväällä 2021, mikäli kiinnostuneita perheitä on mukana. Perheliikuntakerho on järjestetty Lappeenrannan kaupungin Vipinää ja Kipinää hankkeen, Suomen ladun ja asukasyhdistyksen yhteistyönä.

Talvitapahtuma

Asukasyhdistys ja Pontuksen koulun vanhempainyhdistys yhdessä järjestävät talvitapahtuman. Tapahtuma on Pontuksen koulun pihassa ja montun alueella ja on suunnattu kaikille alueen asukkaille.

Hiihtolatu alueelle

Asukasyhdistyksen vaikuttamana on saatu hiihtolatu alueelle. Tätä tullaan ylläpitämään asukkaiden talkoovoimin.

Frisbeegolfradan ylläpito

Montun alueelle on rakennettu frisbeegolfrata yhteistyössä harrastajien kanssa. Asukasyhdistys ylläpitää rataa.

Vanhusten toimintaa

Asukasyhdistys pyrkii järjestämään toimintaa alueen vanhuksille Heidi Kurrosen selvitystyön perusteella.

Asukkaiden/aikuisten liikuntavuoro hallilla

Asukasyhdistys järjestää ohjatun viikottaisen liikuntavuoron hallille.

Pontuksen koulun stipendit

Asukasyhdistys jakaa Pontuksen koulun soluihin ja pienryhmiin stipendit keväällä 2022.