Toimintavuonna 2024 Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ry pyrkii edelleen sääntöjensä mukaisesti edistämään Mälkiän ja Kanavansuun alueiden asumisviihtyvyyttä, ja vaikuttamaan kunnan ja valtion elimiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös aktivoida asukkaita yhteistoimintaan.

Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki jäsenrekisteriin liittyneet.

Yhteiskunnallinen toiminta

Asukasyhdistys jatkaa toimintaa Lauritsalan alueraadissa.

Asukasyhdistys toimii yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin asukasyhteyshenkilön kanssa sekä pitää yhteyttä kaupungin virka- ja luottamushenkilöihin.

Asukasyhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja ja tekee tarvittaessa aloitteita alueen ja asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Kokoukset

Asukasyhdistyksen kevätkokous järjestetään helmi-maaliskuussa.

Asukasyhdistyksen syyskokous järjestetään loka-marraskuussa.

Asukasyhdistyksen hallitus kokoontuu sääntöjen mukaisesti noin kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Kyläavustaja

Asukasyhdistys jatkaa kyläavustajapalvelun tarjoamista asukkaille valtion palkkatuen avulla. Palvelun edellytyksenä on että löydetään palkkatukiehdot täyttävä sopiva henkilö.  Käytännön järjestelyissä auttaa Etelä-Karjalan Kylät ry.

Kyläavustaja tekee pienimuotoisia töitä alueen asukkaille hallituksen päättämällä tuntihinnalla, joka maksetaan asukasyhdistykselle. Työt eivät saa kilpailla elinkeinotoiminnan kanssa.

Kanavansuun asukastila

Asukasyhdistys jatkaa Kanavansuun asukastilan vuokraamista. Yhdistyksen vastuulla on järjestää asukastilan siivous sekä vuokraajien avainten hallinta. Samalla yhdistys ylläpitää varausjärjestelmää, jonka kautta asukkaat voivat tehdä varauksia.

Talvitapahtuma

Asukasyhdistys osallistuu Pontuksen koulun vanhempainyhdistyksen järjestämän talvitapahtuman järjestelyihin. Tapahtuma on yleensä helmikuun lopussa.

Pontuksen päivän tapahtuma

Asukasyhdistys osallistuu Pontuksen koulun vanhempainyhdistyksen järjestämän Pontuksen päivän tapahtuman järjestelyihin. Tapahtuma on yleensä marraskuun lopussa.

Hiihtolatu

Asukasyhdistys pyrkii saamaan hiihtoladun Mälkiän montun alueelle joidenkin aiempien vuosien tapaan, mikäli talven sää sen sallii. Kaupungin liikuntatoimi tyypillisesti ajaa ladun pohjat, mutta hiihtoladun ylläpito jää asukasyhdistyksen vastuulle. Mikäli ylläpitoa ei saada järjestettyä talkoovoimin, voidaan tämä ulkoistaa korvausta vastaan kolmannelle osapuolelle.

Frisbeegolfradan ylläpito

Asukasyhdistys jatkaa frisbeegolfradan ylläpitoa. Tämä edellyttää radan säännöllisiä kuntotarkastuksia sekä esimerkiksi rikkoontuneiden korien korjaamista ja pienimuotoista siivousta radan alueella.

Asukkaiden liikuntavuorot

Asukasyhdistys pyrkii järjestämään ainakin yhden ohjatun viikoittaisen liikuntavuoron alueen asukkaille Kanavansuun asukastilaan. Vuoron ohjaajiksi voidaan tarvittaessa palkata yhdistyksen ulkopuolinen toimija. Tästä päättää yhdistyksen hallitus.

Pontuksen koulun stipendit

Asukasyhdistys jakaa kaikkiin Pontuksen koulun soluihin ja pienryhmiin stipendit keväällä 2024. Hallitus päättää stipendin muodosta ja arvosta.

Retket

Asukasyhdistys pyrkii järjestämään yhden tai useamman yhteisretken alueen asukkaille. Tällaisia retkiä voisivat olla esimerkiksi kesän 2023 tapainen laivaristeily Saimaalla tai bussiretki johonkin lähialueen kohteeseen. Hallitus päättää retkikohteet ja retkien omavastuuosuuden suuruuden.

Alennusliput

Asukasyhdistys voi tarjota jäsenilleen alennus- tai ilmaislippuja yhteen tai useampaan paikalliseen tapahtumaan kuten SaiPan peliin. Hallitus päättää mihin tapahtumiin lippuja tarjotaan sekä lippujen omavastuuosuuden suuruuden.