1. Yhdistyksen nimi

Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ry.

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Mika Lötjönen (yllapito(@)malkiakanavansuu.fi).

3. Rekisterin nimi

Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Yhdistyksen jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedotus.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten yhteystiedot (pakollisena sähköpostiosoite ja vapaaehtoisena puhelinnumero) ja osoitetiedot (vapaaehtoinen).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Sähköisessä jäsenhakemuksessa jäsenen ilmoitettamat tiedot. Yhdistys ei hae henkilötietoja mistään muualta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti salasanasuojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastuksen toteuttamiseksi rekisterinpitäjä pyytää esittämään kirjallisesti tarkastuspyynnön.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi vaatia että virheelliset tiedot oikaistaan. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen. Tietojen aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellämainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle. Tietojen poisto tarkoittaa samalla myös yhdistyksen jäsenyyden päättämistä.