Mustola on Saimaan kanavan sulku Lappeenrannassa. Sen putouskorkeus on 7,3 metriä. Sulun liikkuvat pollarit ovat sulun länsipuolella. Mustola on keskimmäinen kanavan kolmesta Suomen puolella sijaitsevasta sulusta. Pohjoisessa lähimpänä Saimaata on Mälkiä ja etelässä Soskua. Sulun kohdalla kanavan molemmin puolin on samanniminen kaupunginosa.

Nykyinen sulku on kolmas tällä paikalla sijainnut sulku. Alkuperäinen Suur-Mustolan sulku rakennettiin vuonna 1856 osana niin sanottua ensimmäistä Saimaan kanavaa. Kanavaan kuului myös nykyisin museoitu Pien-Mustolan sulku, joka sijaitsee pohjoisempana lähellä nykyistä Mälkiän sulkua. Vuonna 1933 kanavan toisen rakentamisen yhteydessä rakennettiin uusi Mustolan sulku ja vuonna 1968 kolmannen rakentamisen yhteydessä nykyinen Mustolan sulku.

Saimaan kanavan alkuperäiset, vuonna 1968 käyttöönotetut alaportit tulivat käyttöikänsä päähän ja ne uusittiin vuosien 2017–2019 aikana. Mustolan, Soskuan ja Brusnitchnoen (suom. Juustila) sulkujen portit uusittiin kevättalvella 2018.

Sulun ylittävän läppäsillan alikulkukorkeus suljettuna on 6,1 metriä. Silta on toiminnaltaan sähkömekaaninen.

Noin kilometri alavirtaan Mustolan sulusta on Mustolan rahtisatama ja vapaa-alue.